Република България
Община Кресна
Официален интернет сайт

Новини

13.10.2016
Програма за празника на гр. Кресна

17.10.2016 /понеделник/ 18.00 часа Самодейни състави от община Кресна София Драгова - изпълнител на популярни песни - гр.Благоевград Добринка Зашева - изпълнител на шопски хумор - гр.Кюстендил 18.10.2016г./вторник/ 17.30часа Фолклорна група -...


30.09.2016
Поздравителен адрес послучай Международния ден на възрастните хора

СКЪПИ РОДИТЕЛИ, Днес ние, Вашите наследници, Ви дължим много – внимание, обич, уважение, почит! Вашата мъдрост ни показва верния път. Вашият опит е безценен урок за...


28.07.2016
Писмо от кабинета на Министър-председателя на Република България, получено във връзка с отправено запитване от кмета на община Кресна за нуждата от присъединяване на община Кресна към АВиК в Благоевградска област.

Уважаеми господин Георгиев,Във връзка с Ваше писмо, относно решение на общинския съвет в гр.Кресна за отказ от присъединяването и към Асоцияция по ВиК на обособена...


27.07.2016
Публикуваме Ви писмо на Областния управител на област Благоевград във връзка с провеждане на общо събрание на населението на 31.07.2016 г.

Във връзка с наше писмо изх.№06-00113 от 15.07.2016 г. до Областния управител на област Благоевград получихме следния отговор, който може да прочетете от ТУК


18.07.2016
ОТВОРЕНО ПИСМО от Николай Георгиев - кмет на община Кресна

Уважаеми колеги,Във връзка с организираното на 31.07.2016 г. общо събрание на населението в община Кресна, относно вземане на решение "за" или "против" присъединяване на местното...


14.07.2016
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КРЕСНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КРЕСНА гр.Кресна, 14.07.2016 г. Уважаеми съграждани, На основание чл.44 (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация...


 


Информация Относно: стартиране на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/ - фаза І”
02.09.2016 г. - Обява във връзка с започване на стройтелството на автомагистрала "Струма" лот 3.3
01.09.2016 г. - Предложение за разглеждане и утвърждаване на "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за личностно развитие на децата и учениците - Община Кресна
20.07.2016 г. - Обява за публично обсъждане с местната общност на план за финансово оздравяване на общината на 05.08.2016 г. и План с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото състояние на Община Кресна 2016-2019 г.
18.07.2016 г. - Протокол от проведение конкурс за длужността юрискосулт в Община Кресна на 08.07.2016 г.
07.07.2016 г. - Предложение от Георги Асенов Костов, съветник в Общински съвет град Кресна

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: младши експерт "Местни данъци и такси".
Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: юристконсул.
Решение и обявление относно отчуждаване на имоти за изграждане на обект "Авомагистала Струма" лот 3.3
24.06.2016 - Протокол от общо събрание на регионално сдружение за управление на отпадъци - Сандански
15.06.2016 - Общинска програма за закрила на детето 2016-2017 г.
09.05.2016 г. - ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна

25.04.2016 г. - ПРОЕКТ: Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопастност на движението по пътищата при община Кресна

04.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет - Кресна относно утвърждаване на "Правилник за финансиране на проекти за младежки дейности от бюджета на Община Кресна за 2016 г."

04.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет - Кресна относно утвърждаване на "Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Кресна - планов период 2017 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Потърсете в сайта
 
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не