Общински имоти


02.01.2018 г. - Предложение относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
14.12.2017 г. - Предложение относно преместваемо съоражение
23.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 000214 лозе - частна общинска собственост
23.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 004714 нива - частна общинска собственост


5.10.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 007005 ливада - частна общинска собственост


2.08.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 060002 - частна общинска собственост

28.06.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

11.05.2017 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - нива, землище гр.Кресна

06.04.2017 г. - Предложение относно право на строеж на допълващо застрояване - "пристройка"

10.01.2017 г. -
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017 г.

 

29.11.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в УПИ II-946
11.11.2016 г. - Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински терени
08.11.2016 г. - Предложение относно право на строеж на "гаражни клетки " в УПИ XIV-385, кв.29 по ПР на гр.Кресна
12.08.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 008028
12.08.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот 005017
03.06.2016 г. - Предложение относно продажба на недвижим имот
27.05.2016 г. - Предложение за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

11.05.2016 г. - Предложение до Общински съвет относно право на строеж на допълващо застрояване
05.04.2016 г. - Предложение до Общински съвет

Предложение до Общински съвет с № 09-00-77/02.03.2016

12.02.2016- Годишен план дървесина 2016

15.012016 - Годишен план паша 2016

Програма 2016

Стратегия 2016

Програма - допълнение

Предложение за продажба на недвижим имот

Предложение за промяна на общински имоти

 Програма за разпореждане с общински имоти - 2015

Публикация - процедура

Предложение за допълнение - общински имоти
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2014 г

19.01.2012 г. -Стратегия за управление на общински имоти
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.

 

Потърсете в сайта
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?
Да
Не