14.03.2023
Документация относно доизграждане на пътен възел "Кресна"Изтегли документа от тук

26.07.2022
СЪОБЩЕНИЕ   "Водоснабдяване и канализация Кресна" ЕООД - гр.Кресна уведомява своите потребители, че поради авария на главен водопровод за периода от 9.00 до 13.00 часа на 29.07.2022 г. (петък) няма да има питейна вода.     От ръководството на "ВиК Кресна" ЕООД

27.06.2022
Сериозни щети нанесе в община Кресна разразила се буря в нощта срещу неделя. Най-пострадал е пътят за село Горна Брезница, където десетки дървета са пречупени или изкоренени.От силната буря и дъжд бяха съборени дървета на пътните платна на пътя Кресна - с. Горна Брезница, уличната мрежа в град Кресна, пътя за местността Синаница и село Сливница. В района на хотелски комплекс "Бриони" пречупените клони на...

15.04.2022
На 07.04.2022 г. Община Крена подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-3.016-0003 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира чрез съвместно партньорство със Сдружение „Нов избор“. Обща стойност на проекта възлиза на 176 143.97 лв., от които 149 722.37 лв. европейско...

20.07.2021
Всяко от училищата партньори от гр. Пилзен (Чехия), гр. Барселош ( Португалия), гр. Тетово (Македония), гр. Истанбул (Турция) и гр. Кресна (България) представи избрано мобилно приложение, с което са изработени учебни материали. Проектите по програма "Еразъм +" са чудесна възможност за учениците  да говорят на английски език, за опознаване на други култури както и да създават добри приятелства с ученици от чужбина.

04.03.2021
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ                                                                                                          Име на операцията: Операция BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кресна” Име на бенефициента: Община Кресна Начало: 01.01.2021 г. Край:     27.04.2021 г. Стойност: 31 274,10 лв.Съобщение относно срока за подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Община Кресна информира, че изтича срокът за подаване на декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
Срокът изтича на 31.10.2021 г.
Декларациите се подават в сградата на Община Кресна, ул."Македония" 96.
_______________________________________________________________________________________


Цени за предоставяне на услугите - доставяне на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води от „В и К Кресна” ЕООД – гр.Кресна, одобрени от КЕВР – гр.София с Решение №Ц – 46/30.12.2020г., считано от 01.01.2021 год.

 Доставяне на питейна вода

/за 1 м3/

 Отвеждане на

отпадъчни води /за 1 м3/

 Общо:

 ДДС /20%/

 Крайна цена:

/за 1 м3/

0,472 лв.

0,137 лв.

0,609 лв.

0,122 лв.

 

0,731 лв.

 


 
 
 
Наименование Брой тегления
Ограничителни мерки на ЕС- интернет страница.docx 2364 Изтегли документ с име "Ограничителни мерки на ЕС- интернет страница.docx"
Обява за публично обсъждане.pdf 2237 Изтегли документ с име "Обява за публично обсъждане.pdf"
11.04.2023 uvedomlenie AM Struma.pdf 2250 Изтегли документ с име "11.04.2023 uvedomlenie AM Struma.pdf"
pokana za savet na decata.zip 2604 Изтегли документ с име "pokana za savet na decata.zip"
ПУП-ПП пв Кресна.pdf 2997 Изтегли документ с име "ПУП-ПП пв Кресна.pdf"
16.11.2022 pokana.pdf 4840 Изтегли документ с име "16.11.2022 pokana.pdf"
Pokana muzei bioraznoobrazie.pdf 6449 Изтегли документ с име "Pokana muzei bioraznoobrazie.pdf"
Public_discussion_notice_Neophron_final.pdf 10810 Изтегли документ с име "Public_discussion_notice_Neophron_final.pdf"
21.10.2021 zapoved 1319.pdf 10435 Изтегли документ с име "21.10.2021 zapoved 1319.pdf"
4.08.2021 zapoved.pdf 10922 Изтегли документ с име "4.08.2021 zapoved.pdf"
съвет на децата.zip 14726 Изтегли документ с име "съвет на децата.zip"
Vajno saobshtenie - kadastralna karta.pdf 15476 Изтегли документ с име "Vajno saobshtenie - kadastralna karta.pdf"
12.10.2020 obiava izbor partnior.pdf 17049 Изтегли документ с име "12.10.2020 obiava izbor partnior.pdf"
21_12_2020 spisak na prebroiteli.pdf 15103 Изтегли документ с име "21_12_2020 spisak na prebroiteli.pdf"