Планове, програми

Дата на публикуване: 22.02.2016 17:42


ПЛАН ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2021

9.11.2021 г. - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025 г.

25.01.2021 г - Общински годишен план за младежта 2021 г.

ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА ПЕРИОДА 2019-2025г.

15.01.2020 г - Годишен план за развитие на социалните услуги 2020 г.

15.01.2020 г - Актуализиран план за действие на Община Кресна за изпълнение на интеграционните политики 2018-2020 г.


ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА 2019 - 2021г.


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019– 2029 Г.

План за защита при бедствия на община Кресна

План за действие за общинските концесии на община Кресна 2019 - 2020 г.


15.03.2018 г. - Годишен план за развитие на социалните услуги

30.10.2018 г. - Годишни планове за дейността на читалищата на територията на Община Кресна за 2019 година

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2018-2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Кресна
Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)