Списък на категориите информация

Дата на публикуване: 28.02.2017 09:49

Списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Община Кресна, подлежаща на класификация като служебна тайна (съгласно чл. 26 от ЗЗКИ и чл. 26, ал. 1 ППЗЗКИ)

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Кресна и форматите, в които е достъпна

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)