РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА

Дата на публикуване: 03.09.2019 14:01

ПРЕПОРЪКИ от екипа за изпълнение на проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна”

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА КРЕСНА

ДОКЛАД ОТ ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С ЕКСПЕРТИ В ОБЩИНА КРЕСНА

ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“


ДОКЛАД ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ (600д.) ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

Поздлавителен адрес - СНЦ Иновация
Поздравителен адрес - Общиствен посредник община Благоевград
Поздравителн адрес - Обществен посредник Столична община
Доклад анализ и обобщение на представително социологическо проучване - 1000 души и Фокус група
Доклад от изследване по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“
Доклад относно необходимостта от промени
Доклад за извършени дейности по представително социологическо проучване - 600 души
Кресна, 1000 лица, претеглени по пол, възраст, образование

12.09.2019 г. - ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - КРАТКО ОПИСАНИЕ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА


22.08.2019 г. - Съобщение във връзка с изпълнение на проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

ДОКЛАД ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА“

Информация относно социологическо проучване между жителите на община Кресна,  за проблемите и управлението на общината, по проект „РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА”.

Заповед за сформиране на екип за управление на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна

Обява  във връзка изпълнението на проект Развитие на пряката демокрация в община Кресна
изтегли заявление от ТУК

Съобщение - Проект „Развитие на пряката демокрация в община Кресна” 

  1. РАЗВИТИЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ В ОБЩИНА КРЕСНА - Текуща страница

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
35% Complete (success)
Не :
65% Complete (success)