Бюджет

Дата на публикуване: 22.02.2016 18:02

Budget_2022
Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2022 г.
Решение № 339 на ОбС за приемане на бюджета на Община Кресна за 2022 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2022 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2022 Г.
18.03.2022 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2022 г.

Решение № 412 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Кресна за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства за 2021 г.
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2021 г

РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г
ОТЧЕТИ 3 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2022 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г
ОТЧЕТИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2022 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г
ОТЧЕТИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2022
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2022 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2022 г

Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане чистотата на територийте за обществено ползване на община Кресна за 2022 г.

Решение № 267 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Кресна за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства за 2020 г.
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2020 г

РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 4 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 3 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 2 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2021 г
РАЗЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г
ОТЧЕТИ 1 ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2021 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2021 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2021 г

Budget_2021
Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2021 г.
Решение № 195 на ОбС за приемане на бюджета на Община Кресна за 2021 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2021 Г.

28.01.2021 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2021 г.

Решение № 107 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Кресна за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства за 2019 г.
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2019 г

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2020 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2020 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

10.01.2020 г. - Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Кресна за 2020 г.

Решение № 675 на ОбС за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Ес и сметките за чужди средства
Годишен финасов отчет на община Кресна за 2018 г
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Кресна - 2018 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2019 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2019 г

26.09.2018 г. - Годишен финансов отчет за 2017 година

Решение №920 на Общински съвет Кресна
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС на община Кресна
Баланс към 31.12.2017
Одитен доклад №0400301818 на Сметна палата
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средстваОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2018 г
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2018 г

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

15.01.2018 г. - ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2018 Г.

ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 12.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 11.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 10.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 9.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 8.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 7.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 6.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 5.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 4.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 3.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 2.2017 г.
ОТЧЕТИ ЗА МЕСЕЦ 1.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.
РЕШЕНИЕ 270 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРЕСНА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
 
 
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2016 Г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за 2016г.
Баланс на община Кресна за 2016 г.
Отчет за приходите и разходите на община Кресна за 2016 г.
Отчет за състоянието на общинския дълг на община Крсна за 2016 г.
Решение №361 по Протокол №26 от 03.08.2017 г.за приемане на отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2015 Г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 Г.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
GFO 2021 Obshtina Kresna.rar 14 Изтегли документ с име "GFO 2021 Obshtina Kresna.rar"
Otchet na kasovoto izylnenie na bdjeta 2021.pdf.pdf 14 Изтегли документ с име "Otchet na kasovoto izylnenie na bdjeta 2021.pdf.pdf"
reshenie 412 za 2021.pdf 14 Изтегли документ с име "reshenie 412 za 2021.pdf"
kr 2 trimesechie 2022.xlsx 14 Изтегли документ с име "kr 2 trimesechie 2022.xlsx"
kr 3 trimesechie 2022.xlsx 14 Изтегли документ с име "kr 3 trimesechie 2022.xlsx"
Решение №412 на ОбС приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Кресна и за общинския дълг за 2021 г..pdf 8 Изтегли документ с име "Решение №412 на ОбС приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Кресна и за общинския дълг за 2021 г..pdf"
08 2022.rar 14 Изтегли документ с име "08 2022.rar"
09 2022.rar 15 Изтегли документ с име "09 2022.rar"
3 trimesechie 2022.rar 14 Изтегли документ с име "3 trimesechie 2022.rar"
2 trimesechie 2022.rar 47 Изтегли документ с име "2 trimesechie 2022.rar"
07.2022.rar 47 Изтегли документ с име "07.2022.rar"
04.2022.rar 51 Изтегли документ с име "04.2022.rar"
06.2022.rar 54 Изтегли документ с име "06.2022.rar"
05.2022.rar 50 Изтегли документ с име "05.2022.rar"
reshenie 339.pdf 166 Изтегли документ с име "reshenie 339.pdf"
Razchet kapitalovi 2022.xlsx 163 Изтегли документ с име "Razchet kapitalovi 2022.xlsx"
Budget_2022_5106.xls 178 Изтегли документ с име "Budget_2022_5106.xls"
Budget_2022_5106.xls 121 Изтегли документ с име "Budget_2022_5106.xls"
kapitalovi razhodi 1 2022.pdf 171 Изтегли документ с име "kapitalovi razhodi 1 2022.pdf"
3.2022.rar 144 Изтегли документ с име "3.2022.rar"
1 trimesechie 2022.rar 160 Изтегли документ с име "1 trimesechie 2022.rar"
Budjet na Obshtina Kresna 2022.pdf 187 Изтегли документ с име "Budjet na Obshtina Kresna 2022.pdf"
budjet 2022 p.pdf 222 Изтегли документ с име "budjet 2022 p.pdf"
Budjet 2022 proekt.pdf 186 Изтегли документ с име "Budjet 2022 proekt.pdf"
Pokana za publichno obsajdane na budjet za 2022.pdf 224 Изтегли документ с име "Pokana za publichno obsajdane na budjet za 2022.pdf"
4 trimesechie 2021.rar 221 Изтегли документ с име "4 trimesechie 2021.rar"
3 trimesechie 2021.rar 207 Изтегли документ с име "3 trimesechie 2021.rar"
1 trimesechie 2021.rar 220 Изтегли документ с име "1 trimesechie 2021.rar"
2 trimesechie 2021.rar 195 Изтегли документ с име "2 trimesechie 2021.rar"
01.2022.rar 243 Изтегли документ с име "01.2022.rar"
02.2022.rar 217 Изтегли документ с име "02.2022.rar"
m.12.2021.rar 241 Изтегли документ с име "m.12.2021.rar"
m.10.2021.rar 228 Изтегли документ с име "m.10.2021.rar"
m.11.2021.rar 241 Изтегли документ с име "m.11.2021.rar"
Razchet kapitalovi IV tr. 2021.pdf 253 Изтегли документ с име "Razchet kapitalovi IV tr. 2021.pdf"
09.12.2021 predlojenie.pdf 314 Изтегли документ с име "09.12.2021 predlojenie.pdf"
Otchet na kasovoto izylnenie na bdjeta 2020.pdf 343 Изтегли документ с име "Otchet na kasovoto izylnenie na bdjeta 2020.pdf"
Reshenie 267 GFO 2020.pdf 360 Изтегли документ с име "Reshenie 267 GFO 2020.pdf"
GFO 2020.rar 395 Изтегли документ с име "GFO 2020.rar"
kapitalovi razhodi 3.2021.rar 382 Изтегли документ с име "kapitalovi razhodi 3.2021.rar"
08.2021.rar 444 Изтегли документ с име "08.2021.rar"
07.2021.rar 385 Изтегли документ с име "07.2021.rar"
09.2021.rar 443 Изтегли документ с име "09.2021.rar"
kr 2 trimesechie 2021.pdf 382 Изтегли документ с име "kr 2 trimesechie 2021.pdf"
06.2021.rar 428 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05.2021.rar 463 Изтегли документ с име "05.2021.rar"
kr 1 trim 2021.pdf 462 Изтегли документ с име "kr 1 trim 2021.pdf"
kr plan 2021.pdf 517 Изтегли документ с име "kr plan 2021.pdf"
04.2021.rar 520 Изтегли документ с име "04.2021.rar"
03.2021.rar 600 Изтегли документ с име "03.2021.rar"
02.2021.rar 430 Изтегли документ с име "02.2021.rar"
Reshenie 195.pdf 531 Изтегли документ с име "Reshenie 195.pdf"
Budget_2021_5106.pdf 545 Изтегли документ с име "Budget_2021_5106.pdf"
Budjet 2021.pdf 584 Изтегли документ с име "Budjet 2021.pdf"
Budjet 2021.pdf 580 Изтегли документ с име "Budjet 2021.pdf"
01.2021.rar 669 Изтегли документ с име "01.2021.rar"
12.2020.rar 706 Изтегли документ с име "12.2020.rar"
Proekt budjet 2021.pdf 683 Изтегли документ с име "Proekt budjet 2021.pdf"
Budjet Kresna 2021.pdf 811 Изтегли документ с име "Budjet Kresna 2021.pdf"
Pokana biudjet 2021.pdf 720 Изтегли документ с име "Pokana biudjet 2021.pdf"
11.2020.rar 796 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 716 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Кресна?

Резултати:
Да :
38% Complete (success)
Не :
62% Complete (success)